Privacy

Privacy Policy

Gegevensbescherming van víaDanza Tanzreisen KG

 Welkom op www.viadanza.nl

 We zijn verheugd dat we je interesse hebben gewekt in onze aanbiedingen. Uw privacy en persoonlijke gegevens zijn van groot belang voor ons. Daarom is het verzamelen en gebruiken van uw gegevens is altijd in overeenstemming met de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wet) en de telemediawet (TMG). In het volgende informeren wij u over de door ons verzamelde gegevens en hoe we deze gegevens verwerken.

1. Persoonlijke gegevens

Persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens Federal is specifieke informatie over persoonlijke of materiële omstandigheden die een conclusie over de identiteit van een bepaalde persoon mogelijk zou kunnen veroorzaken. De opslag van persoonsgegevens wordt alleen gemaakt voor zover dit nodig is voor het aanbieden van de geboekte dienst, voor de naleving van wettelijke vereisten of voor het onderstaande doel.

 

2. Anonieme gegevens

 

U kunt onze website bezoeken zonder dat u persoonlijke gegevens hoeft te verzamelen. Elk bezoek op onze website bevat nog steeds anonieme gegevens, bijvoorbeeld welke pagina of welke aanbieding werd genoemd. Deze gegevens zijn echter niet persoonlijk en voldoen daarom niet aan de wettelijke bepalingen van de BDSG (Federal Data Protection Act). Een onderzoek wordt uitsluitend uitgevoerd voor statistische evaluatie om ons aanbod te verbeteren. Raadpleeg het hoofdstuk "Recht op informatie / Herroepingsrecht".

 

3. Doel van het verzamelen van persoonsgegevens

 

Het verzamelen van persoonsgegevens is echter van essentieel belang als u een reis of andere dienst via onze portaal boekt, contact met ons opneemt, abonneren op onze nieuwsbrief of gebruik maken van andere aanbiedingen op onze website, voor de verwerking van welke persoonlijke gegevens onontbeerlijk zijn. Dit omvat de aankoop van bonnen en de deelname aan spellen.

 

In overeenstemming met de wettelijke voorschriften en in de zin van data-parsimony worden alleen gegevens verzameld die nodig zijn voor het leveren van deze dienst. Voor zover we vragen om nadere informatie in onze formulieren, is de informatie altijd vrijwillig en als zodanig gemarkeerd.

 

Bij het boeken van een reis of een andere dienst worden de verzamelde gegevens gebruikt voor de verwerking van deze boeking, binnen de wettelijke voorschriften voor reclamedoeleinden en voor statistische doeleinden.

 

Wanneer u zich abonneert op onze nieuwsbrief, bewaren en gebruiken u ook de informatie die u aan u verstrekt wanneer u de tour boekt om u als nieuwsbriefabonnee te kunnen dienen.

 

We gebruiken de persoonlijke informatie die wij de rest van de betrekkingen van de klant, customer care (bijvoorbeeld informatie over het verloop van uw verblijf) te behouden, voor het uitvoeren van zijn eigen reclame- en marketingcampagnes (bijvoorbeeld de mailing catalogi andere commercials zoals toegestaan ​​door de wet, vragen over de klanttevredenheid ) en orderverwerking.

 

4. Overdracht van persoonsgegevens aan derden

 

De overdracht van uw persoonsgegevens is uitsluitend onder de relevante, in het bijzonder concurrentie- en gegevensbeschermingsregels.

 

Voor zover nodig voor de bedragen die door ons contractuele prestaties of wettelijke verplichtingen plichten, de overdracht van uw gegevens is ook onderaannemers of dienstverleners, de diensten leveren namens of ten behoeve van ons (bijv technische verwerking van post en e-mail Verzending, betalingsverwerking, klantenservice).

 

Bovendien vindt plaats in de overdracht van gegevens aan personen of bedrijven om hier uw reservering, met name luchtvaartmaatschappijen, touroperators, hotels, reisbureaus, autoverhuur bedrijven, overheidsinstellingen, etc. Let verwerken dat de bepalingen inzake gegevensbescherming op het hoofdkantoor van deze partijen, in voorkomend geval, die in Duitsland kan verschillen

 

Binnen de wettelijk toegestane reikwijdte wordt ook de overdracht van uw gegevens naar geselecteerde partners van ons gedaan om u te voorzien van deze interessante aanbiedingen.

 

Openbaarmaking en overdracht van uw gegevens aan derden vindt ook plaats indien wij verplicht zijn om dit te doen door middel van wet of door een juridisch bindend juridisch proces.

 

5. Opslaan en verwijderen van gegevens

 

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in de context van de doeleinden vermeld onder de rubriek "Doel van het verzamelen van persoonsgegevens". Wetgevers hebben een breed scala aan opslag verplichtingen en deadlines aangenomen. Na het verstrijken van deze deadlines worden de bijbehorende gegevens routinematig verwijderd. Als de gegevens hierdoor niet worden beïnvloed, worden ze verwijderd als de in de punten 3 en 4 vermelde doeleinden zijn opgeheven.

 

6. Gebruik van cookies

 

We gebruiken alleen cookies (kleine computerbestanden met tekstinformatie die de webserver naar uw internet browser stuurt), als dit u een voordeel geeft. Bijvoorbeeld, enkele aanwijzingen verschijnen slechts een keer als u ons toelaat een cookie in te stellen. Daarnaast hebben onze cookies een vervaldatum. Als u uw cookies voor het verstrijken handmatig verwijdert, ontvangt u de volgende keer de volgende keer dat u de site bezoekt, tenzij u de opslag van de cookie blokkeert.

 

De technische specificaties bepalen dat alleen de server een cookie kan lezen die er doorheen is verzonden. Wij verzekeren u dat er geen persoonlijke gegevens in cookies worden opgeslagen.

 

Gebruik van onze aanbiedingen is helaas alleen voorwaardelijk mogelijk zonder cookies te accepteren. We raden daarom aan om cookies permanent te activeren voor onze aanwezigheid op internet. De meeste internet browsers zijn ingesteld om cookies automatisch te accepteren. U kunt echter de opslaan van cookies uitschakelen en uw internet browser instellen om u op de hoogte te stellen wanneer cookies worden verzonden.

 

7. Gebruik van Google Analytics

 

Gebruik van Google Analytics voor webanalyse

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een web analytics service die wordt geleverd door Google, Inc. (www.google.com). Google Analytics gebruikt zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op uw computer zijn opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door u toelaten. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt over het algemeen overgedragen naar een Google-server in de VS en opgeslagen. In het geval van de activering van IP-anonimisatie op deze website wordt uw IP-adres echter eerder door Google in de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, verkort. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres wordt overgebracht naar een server van Google in de VS en daar ingekort. IP-anonymisatie is actief op deze website. Namens de exploitant van deze website gebruikt Google deze informatie om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten op te maken over de websiteactiviteit en om andere diensten te verstrekken die verband houden met het gebruik van websites en internetgebruik tegen de websiteoperator. Het IP-adres dat door uw browser wordt geleverd in het kader van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens. U kunt voorkomen dat cookies worden opgeslagen door uw browser software dienovereenkomstig te plaatsen; wij wijzen er echter op dat u in dit geval niet alle functies van deze website volledig kunt benutten. evalueren van uw gebruik van de website, het opstellen van rapporten over de website activiteiten en het verstrekken van andere diensten in verband met het gebruik van de website en het internet tegen de website operator. Het IP-adres dat door uw browser wordt geleverd in het kader van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens. U kunt voorkomen dat cookies worden opgeslagen door uw browser software dienovereenkomstig te plaatsen; wij wijzen er echter op dat u in dit geval niet alle functies van deze website volledig kunt benutten. evalueren van uw gebruik van de website, het opstellen van rapporten over de website activiteiten en het verstrekken van andere diensten in verband met het gebruik van de website en het internet tegen de website operator. Het IP-adres dat door uw browser wordt geleverd in het kader van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens. U kunt voorkomen dat cookies worden opgeslagen door uw browser software dienovereenkomstig te plaatsen; wij wijzen er echter op dat u in dit geval niet alle functies van deze website volledig kunt benutten. Het IP-adres dat door uw browser wordt geleverd in het kader van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens. U kunt voorkomen dat cookies worden opgeslagen door uw browser software dienovereenkomstig te plaatsen; wij wijzen er echter op dat u in dit geval niet alle functies van deze website volledig kunt benutten. Het IP-adres dat door uw browser wordt geleverd in het kader van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens. U kunt voorkomen dat cookies worden opgeslagen door uw browser software dienovereenkomstig te plaatsen; wij wijzen er echter op dat u in dit geval niet alle functies van deze website volledig kunt benutten.

 

Daarnaast kunt u voorkomen dat Google de gegevens verzamelt en verwerken (inclusief uw IP-adres) in verband met uw gebruik van de Website (inclusief uw IP-adres), evenals de verwerking van dergelijke gegevens door Google door de browser plug-in die beschikbaar is onder de volgende link te downloaden en installeer: tools.google.com/dlpage/gaoptout 

Als alternatief voor de browser plug-in, kunt u op deze link klikken om de collectie van Google Analytics op deze site te voorkomen. Een opt-out cookie is op uw terminal opgeslagen. Als u uw cookies verwijdert, moet u de link opnieuw klikken.

 

8. Veiligheid, vragen en suggesties

 

Beveiliging is ook afhankelijk van uw systeem. U dient uw toegangsinformatie altijd vertrouwelijk te houden, nooit wachtwoorden op te slaan van de webbrowser en sluit het browservenster van de browser wanneer u ophoudt met het bezoeken van onze site. Hiermee kunt u het moeilijk maken voor derden om uw persoonlijke gegevens te openen.

 

Gebruik een besturingssysteem dat gebruikersrechten kan beheren. Stel in de familie meerdere gebruikers op uw systeem op en gebruik nooit het internet onder beheerdersrechten. Gebruik beveiligingssoftware zoals virus scanners en firewalls en houd uw systeem up-to-date.

 

Voor vragen en suggesties kunt u contact opnemen met:

 

víaDanza Tanzreisen KG 

Martinstraße 42-44 

73728 Esslingen 

Telefoon: 07 11/48 90 70 03 

Fax: 07 11/48 90 70 04 

E-mail: tanzreisen@viadanza.de

 

9. Recht op informatie / herroepingsrecht

 

U bent gerechtigd om op elk moment gratis informatie te ontvangen over uw door ons opgeslagen persoonsgegevens. U kunt uw toestemming ook op elk moment tijdens het verzamelen van uw gegevens intrekken.

 

Daarnaast kunt u te allen tijde een annulering verzoeken, blokkeren of corrigeren van uw gegevens gratis. Schrapping kan echter in strijd zijn met wettelijke bepalingen, met name wat betreft facturatie en boekhoudkundige doeleinden.

 

Nieuwsbrief afmelden

 

Als u niet langer onze nieuwsbrief of onze promotie-e-mails wenst te ontvangen, klik dan op de link 'Unsubscribe Newsletter', dat is opgenomen in alle e-mails die ons aan het einde versturen.

 

Om uw toestemming te herroepen voor het gebruik van de gegevens, om informatie te vragen of de correctie, het blokkeren of te verwijderen, kunt u contact opnemen met:

 

víaDanza Tanzreisen KG 

Martinstraße 42-44 

73728 Esslingen 

Telefoon: 07 11/48 90 70 03 

Fax: 07 11/48 90 70 04 

E-mail: tanzreisen@viadanza.de

 

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ---------

 

© Copyright: Noll & Hütten Advocaten | Neem contact met ons op München, 2007 - 2016

 

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ---------

 

De tourorganisator is: 

víaDanza Tanzreisen KG Martinsstraße 

42-44 

73728 Esslingen