Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Reisvoorwaarden van VIADANZA TANZREISEN KG

 

Geachte klanten en reizigers,

De inhoud van het reisovereenkomst tussen de klant en víaDanza Tanzreisen KG, hierna "VDT" genoemd, wordt voor zover mogelijk overeengekomen. Zij vullen de wettelijke bepalingen van §§ 651a - m BGB (Duits Burgerlijk Wetboek) en de informatie-eisen voor reisorganisatoren in overeenstemming met §§ 4-11 BGB-InfoV (verordening inzake informatie en documentatie-eisen onder het burgerlijk recht), met invullen. Lees deze voorwaarden alstublieft zorgvuldig door voordat u reserveert!

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------

1. Conclusie van het reiscontract, verplichtingen van de klant

1.1. Het volgende geldt voor alle boekingen:

a) De basis voor VDT's aanbod en de boeking van de klant zijn de beschrijving van het pakketaanbod en de aanvullende informatie in de boekingsbasis voor zover dit op het moment van de boeking aan de klant beschikbaar is.

b) Reisbureaus (bv reisbureaus) en het boeken van kantoren zijn die niet door VDT bevoegd om afspraken te maken om informatie te verstrekken of de verzekering dat de overeengekomen inhoud van de reisovereenkomst wijzigen, verder gaan dan de reisaanbod of de contractueel goedgekeurd door VDT diensten of staan ​​tegenspraak.

c) De informatie in hotel gidsen, lokale brochures, internetgesprekken en soortgelijke mappen die niet zijn uitgegeven door VDT, zijn niet bindend voor VDT en de aansprakelijkheid van VDT, tenzij ze zijn gemaakt door uitdrukkelijke overeenkomst met de klant, de inhoud van de verplichting van de VDT.

d) Als de inhoud afwijkt van de inhoud van de boeking, is er een nieuw aanbod van VDT ​​beschikbaar. Het contract wordt afgesloten op basis van dit nieuwe aanbod indien de klant acceptatie door uitdrukkelijke aangifte, aanbetaling of bezoldiging of het gebruik van reisdiensten verklaart. 

e) De klant is aansprakelijk voor alle contractuele verplichtingen van collega reizigers, waarvoor hij de boeking zelf doet, voor zover hij een overeenkomstige verplichting heeft aangenomen door middel van een uitdrukkelijke en afzonderlijke verklaring.

1.2. Voor de boeking, die mondeling, telefonisch, per e-mail of per fax plaatsvindt, geldt:

a) Bij de boeking biedt de klant bindend VDT de sluiting van het reiscontract. De klant is gebonden aan de boeking 10 werkdagen. Schriftelijke of gefaxeerde boekingen dienen te worden gemaakt via VDT boekjeformulier.

b) Het contract wordt afgesloten met VDT's ontvangst van de reisbevestiging (aangifteverklaring) bij de klant, die geen vorm heeft, zodat ook mondelinge en telefonische bevestigingen juridisch bindend zijn voor de klant. Bij verbale of telefoonboekingen verzendt VDT een schriftelijke kopie van de reisbevestiging aan de klant. Verbale of telefoonboekingen door de klant, met een overeenkomstige bindende mondelinge of telefoonbevestiging, leiden echter ook tot de bindende sluiting van het contract als de bijbehorende schriftelijke kopie van de reisbevestiging de klant niet bereikt. 

1.3. Voor boekingen in elektronische handel,

a) De klant wordt op de hoogte gebracht van de voortgang van online boeking op de website van de VDT.

b) Een corrigerende optie is beschikbaar voor de klant om zijn / haar invoer te corrigeren, te verwijderen of te resetten, het volledige online boekformulier, waarvan het gebruik wordt uitgelegd.

c) De contracttaal die wordt aangeboden voor de online boeking wordt aangegeven. Alleen de Duitse taal is juridisch relevant.

d) Als de contracttekst van VDT ​​in het online boekingssysteem is opgeslagen, wordt de klant hierover geïnformeerd en kan de contracttekst op een later tijdstip teruggestuurd worden.

e) Door op de knop "Betalen" te drukken (de knop), biedt de klant VDT de bindende sluiting van het reiscontract. De klant is gebonden aan dit contract, biedt 10 werkdagen na de verzending van de elektronische aangifte.

f) De klant wordt onmiddellijk op de hoogte gebracht van de ontvangst van zijn boeking elektronisch.

g) De overdracht van de boeking door op de knop "betalen voor boeking" te drukken, vormt geen aanspraak van de klant op voorwaarde van een reisovereenkomst volgens zijn boekingsgegevens. VDT is vrij vrij in de beslissing om het contractaanbod van de klant te accepteren of niet.

h) Het contract wordt afgesloten met de ontvangst van de reisbevestiging door de klant.

i) Als "Boek aansprakelijk is om te betalen" onmiddellijk na het maken van de klant reservering door te drukken op de knop op juiste directe presentatie van de bevestiging op het scherm (boeken in real time) de reis- bevestiging, de tour contract met toegang en presentatie van deze reis bevestiging komt bij de klant op het scherm om voorwaarden zonder de noodzaak van de ontvangst van zijn reservering f) een tussentijds verslag. In dit geval is de mogelijkheid om op te slaan en de bevestiging af te drukken wordt aangeboden aan de klanten. echter, de aansprakelijkheid van de reisovereenkomst is niet afhankelijk van de klant deze mogelijkheden voor opslag VDT stuurt de klant ook een kopie van de reisbevestiging per e-mail, e-mailbijlage, post of fax.

1.4. VDT wijst erop dat volgens wettelijke bepalingen (§§ 312 Abs. (2) afdeling 4, 312g. 2, zin 1 Paragraaf 9 BGB) met contracten over reizen naar diensten op basis van § 651a BGB (reizen contracten en overeenkomsten waarbij de verpakking §§ toepassing 651a ff. BGB analoog), die op een afstand (brieven, catalogi, telefoongesprekken, faxen, e-mails worden verzonden via de mobiele service (SMS) als omroep- en elektronische media) zijn voltooid, is er geen terugtrekking, maar alleen de juridische terugtrekking en Recht om te annuleren, met name het ontslagrecht op grond van § 651i BGB (zie ook rubriek 5). Een herroepingsrecht bestaat echter indien het contract voor reisdiensten krachtens § 651a buiten het bedrijfsgebouw is afgesloten, tenzij de mondelinge procedure waarop de sluiting van het contract is gebaseerd, zijn geleid tot de vorige bestelling van de consument; in het laatste geval is er ook geen herroepingsrecht. De bovenstaande opmerking geldt ook indien over de accommodatie diensten met VDT contracten (bijv hotelkamer) en de vlucht diensten zijn voltooid, waarbij VDT is niet een tussenpersoon, maar een contractuele partner van de klant / reiziger.

2. Betaling 

2.1. Na afloop van het contract en na aflevering van een borgsom overeenkomstig § 651k BGB, is een aanbetaling van 20% van de reisprijs verschuldigd voor betaling. De laatste betaling is verschuldigd 30 dagen voor vertrek, indien de zekerheid notitie is geleverd en de reis kan niet worden geannuleerd vanaf de datum vermeld in paragraaf 8 van de rede. Bij boekingen korter dan 30 dagen voor het begin van de reis, is de volledige reisprijs onmiddellijk betaald.

2.2. de klant niet betaalt de aanbetaling en / of definitieve betaling in overeenstemming met de overeengekomen betaling vervaldagen, hoewel VDT is klaar voor de goede uitvoering van de opdracht en in staat zijn en er is geen wettelijke of contractuele behoud van de klant, zodat VDT heeft het recht om herinnering met een termijn Reiscontract en de klant in rekening brengen met terugtrekkingskosten overeenkomstig sectie 5.

3. Prestatie veranderingen 

3.1. Veranderingen in de belangrijkste diensten van de overeengekomen inhoud van de reisovereenkomst die nodig geworden na het sluiten van VDT ​​en niet te kwader trouw waren gebracht, zijn alleen toegestaan ​​als de wijzigingen niet substantieel zijn en hebben geen invloed op het algemene karakter van de reis.

3.2. Mogelijke garantieclaims blijven onverlet, zolang de gewijzigde diensten defect zijn.

3.3. VDT is verplicht de klant onmiddellijk op de hoogte te stellen van eventuele significante wijzigingen in de prestatie als gevolg van de wijziging reden.

3.4. In geval van een belangrijke wijziging in een grote reisdienst is de klant gerechtigd om het reiscontract gratis in te vullen of om deel te nemen aan een minstens gelijkwaardige reis als VDT deze reis zonder extra kosten kan aanbieden. De klant moet deze rechten onmiddellijk na de verklaring van VDT ​​aangeven over de wijziging van de reisdienst of de annulering van de reis.

4. Prijsverhoging

4.1. VDT behoudt zich het recht voor om de in het reiscontract overeengekomen prijs te wijzigen in geval van verhoging van de vervoerkosten of kosten voor bepaalde diensten zoals haven- of luchthavengelden of een wijziging van de wisselkoersen die van toepassing zijn op de betreffende reis overeenkomstig de volgende bepalingen:

4.2. Een verhoging van de reisprijs is alleen toegestaan ​​indien er meer dan 4 maanden bestaat tussen het sluiten van het contract en de overeengekomen reisdatum en de omstandigheden die tot de verhoging leiden, nog niet zijn afgesloten voordat het contract is gesloten en VDT ​​het contract niet kon voorzien.

4.3. Als de transportkosten die zijn gemaakt bij het afsluiten van de reisovereenkomst, met name de brandstofkosten, kan VDT ​​de reiskosten verhogen volgens de volgende berekening:

a) In geval van een verhoging van de zetel, kan VDT ​​het verhogingsbedrag van de klant eisen.

b) De bijkomende vervoerkosten die door de vervoerder voor elk vervoermiddel nodig zijn, worden verdeeld over het aantal zitplaatsen van het overeengekomen vervoermiddel. VDT kan de resulterende stijgingshoeveelheid voor de individuele locatie van de klant eisen.

4.4. Indien de belastingen, zoals haven- of luchthavengelden, die hoger zijn dan VDT ​​worden verhoogd na afloop van het reiscontract, kan de reisprijs worden verhoogd met het bijbehorende pro rata bedrag.

4.5. Bij wisselkoersverandering na afloop van het reiscontract kan de reisprijs worden verhoogd voor zover de reis VDT zo duurder heeft gemaakt.

4.6. Bij een latere wijziging van de reiskosten zal VDT de klant onmiddellijk op de hoogte brengen van de wijziging reden. Prijsverhogingen zijn alleen toegestaan ​​tot de 21ste dag voor het begin van de reis. Bij prijsstijgingen van meer dan 5% is de klant gerechtigd zich te ontnemen van het reiscontract zonder vergoeding of om deel te nemen aan een tenminste gelijkwaardige reis indien VDT ​​deze reis van het aanbod zonder extra kosten voor de klant kan aanbieden. De klant dient onmiddellijk na de VDT kennis te maken van de prijsverhoging tegen VDT.

5. Annulering door de klant voor aanvang van de reis- / annuleringskosten

5.1. De klant kan op elk gewenst moment van de reis afnemen voor het begin van de reis. De opzegging moet tegen VDT ​​worden verklaard op het volgende adres. Als de reis door een reisagent is geboekt, kan ook de annulering hierover worden verklaard. De klant wordt geadviseerd om de intrekking schriftelijk te verklaren.

5.2. Indien de klant voor vertrek terug of niet reizen, dus VDT verliest het recht op de tour prijs. In plaats daarvan kan VDT ​​als de terugtrekking niet de verantwoordelijkheid van het, of een geval van overmacht, een redelijke vergoeding vorderen voor maximaal reisarrangementen gemaakt en de kosten, afhankelijk van de respectieve reissom terug te trekken.

5.3. VDT heeft deze reparatietijd geschaald, dat is een forfaitair bedrag, rekening houdend met de nabijheid van de tijd van de annulering aan de contractueel overeengekomen reizen in eerste instantie in een percentage van de reissom en in aanmerking genomen bij de berekening van de compensatie bespaarde kosten en de mogelijke andere toepassingen van de reisdiensten. De vergoeding wordt berekend vanaf de datum van de intrekking van de klant als volgt:

Vliegticketsreizen per geplande of chartervlucht

tot de 95ste dag voor de reis 10%

van de 94ste dag tot de 55ste dag 20%

van de 54e dag tot de 35ste dag 30%

van de 34ste dag tot de 22ste dag 45%

van de 21ste dag tot de zevende dag 60%

van 6e dag tot 1 dag voor aankomst 80%

op de dag van vertrek en niet-aankomst 90%

Reizen zonder vlucht

tot de 95ste dag voor de reis 10%

van de 94ste dag tot de 55ste dag 20%

van de 54e dag tot de 35ste dag 30%

van de 34ste dag tot de 22ste dag 40%

vanaf de 21ste dag voor het reizen 50%

vanaf de 8e dag voor het reizen 70%

vanaf de 2e dag voor de reis tot de dag van de reis of als de reis niet begint met 80% van de reisprijs; 

5.4. In ieder geval is de klant niet verplicht om aan VDT ​​te bewijzen dat er geen schade of een significant lager verlies is voor de klant dan de vereiste vaste tarief.

5.5. VDT behoudt zich het recht voor om een ​​hogere, concrete compensatie in te dienen in plaats van bovenstaande vaste tarieven voor zover VDT aantoont dat VDT aanzienlijk hogere kosten heeft gemaakt dan de respectieve toepasselijke vaste tarieven. In dit geval is VDT verplicht de vereiste vergoeding te kwantificeren en te voorzien in het licht van de besparingen en elk ander gebruik van de reisdiensten.

5.6. Het wettelijk recht van de klant om een ​​vervanger te voorzien in overeenstemming met § 651 BGB blijft onaangetast door de bovenstaande voorwaarden.

5.7. Voltooiing van de reisverzekeringsverzekering alsmede verzekering ter dekking van de retourkosten bij ongevallen of ziekte wordt sterk aanbevolen.

6. Overschrijvingen

6.1. Na afloop van het contract is er geen aanspraak op veranderingen in de reisdatum, de bestemming, de reisplaats, de accommodatie, het type boarding, de vervoerswijze of andere diensten (overdracht). Indien op verzoek van de klant nog steeds een overschrijving is gemaakt, kan VDT ​​een overdrachtsheffing in rekening brengen van de klant per reiziger die door de overdracht wordt geraakt, indien aan de volgende termijnen is voldaan. Tenzij anders in het individuele geval voorafgaand aan de pand van de overdracht is overeengekomen, bedraagt ​​de overboekingskosten € 30 per aangetaste reiziger tot aan het begin van de tweede annuleringsvergoeding overeenkomstig bovengenoemde verordening in punt 5.3.

6.2. van de klanten ontvangen na de deadlines te veranderen verzoeken kunnen, indien de uitvoering ervan mogelijk is, met voorwaarden en gelijktijdige herregistratie worden uitgevoerd door het annuleren van de reisovereenkomst in overeenstemming met clausule 5,2-5,5 daar uitgevoerd. Dit geldt niet voor wijzigingen van de reservering die slechts kleine kosten meebrengen.

7. Ongebruikte service 

Indien de reiziger individuele diensten hem naar behoren worden aangeboden niet te krijgen om redenen die aan hem te wijten zijn (bijvoorbeeld als gevolg van voortijdige terugkeer of om andere dwingende redenen), zal hij geen recht op pro-rated terugbetaling van de prijs. VDT zal ernaar streven om de door de dienstverleners opgeslagen kosten te vergoeden. Deze verplichting wordt afgeweken indien de diensten niet relevant zijn.

8. Herroeping wegens niet aan het minimum aantal deelnemers voldaan

8.1. VDT kan beëindigen bij niet-nakoming van een minimum aantal abonnees volgens de volgende regelgeving:

a) Het minimum aantal deelnemers en de laatste datum voor de terugtrekking door VDT worden vermeld in de specifieke reisuitnodiging of, in het geval van uniforme regelingen voor alle reizen of bepaalde soorten reizen, in een algemene catalogusreferentie of een algemene beschrijving van de diensten

b) VDT geeft het minimale aantal deelnemers en de laatste terugtreftijd in de reisbevestiging aan of verwijs naar het relevante prospectus

c) VDT is verplicht de klant onmiddellijk de annulering van de reis te verklaren, indien vaststaat dat de reis niet wordt uitgevoerd wegens onvoldoende aantal van het minimum aantal deelnemers.

d) Een terugtrekking van VDT ​​later dan 30 dagen voor vertrek is verboden.

8.2. De klant kan in geval van annulering de deelname aan tenminste gelijkwaardige reis verrichten als VDT deze reis van het aanbod zonder extra kosten voor de klant kan bieden. De klant moet dit recht onmiddellijk na de verklaring van de annulering van de reis door VDT verzetten.

8.3. Als de reis om deze reden niet wordt uitgevoerd, ontvangt de klant onmiddellijk betalingen op de reiskosten.

9. Beëindiging wegens gedragingen

9.1. VDT kan het contract te annuleren zonder voorafgaande kennisgeving indien de klant verstoort ondanks een waarschuwing van VDT ​​of indien het in strijd met het contract zodanig dat de onmiddellijke ontbinding van de overeenkomst gerechtvaardigd is.

9.2. Als VDT verklaart, behoudt het het recht op de reiskosten; maar het moet de waarde van de opgeslagen besparingen mogelijk maken, alsmede de voordelen die het voortvloeit uit ander gebruik van de ongebruikte dienst, inclusief de door de begunstigden betaalde bedragen.

10. Verplichtingen van de klant / reiziger

10.1. De verplichting om de tekortkomingen te observeren die voortvloeien uit § 651 d lid 2 BGB (BW) wordt als volgt besproken om te reizen met VDT

a) De reiziger is verplicht de lokale VDT-vertegenwoordiger (reisagent, agentschap) onmiddellijk in kennis te stellen van eventuele gebreken en om remediërende maatregelen te vragen.

b) De passagier wordt op de hoogte gesteld van de persoon, de beschikbaarheid en de communicatiegegevens van de vertegenwoordiger van de VDT uiterlijk door de reisdocumenten te verzenden.

c) Indien volgens de contractuele afspraken een plaatselijke vertegenwoordiger of touroperator niet verschuldigd is, is de reiziger verplicht onmiddellijk eventuele gebreken aan VDT ​​te melden op het volgende adres.   

d) De vorderingen van de reiziger worden niet aanvaard, tenzij de door de passagier ingediende klacht wordt weggelaten. 

10.2. Reisgidsen, agentschappen en medewerkers van dienstverleners zijn niet gemachtigd en zijn niet gemachtigd door VDT om tekortkomingen te bevestigen of om claims tegen VDT ​​te accepteren.

10.3. Als de reis ernstig wordt aangetast als gevolg van een gebrek aan reizen, kan de klant / reiziger het contract opzeggen. Dit zal het geval zijn indien de reis redelijkerwijs niet te wijten is aan een dergelijk defect door belangrijke redenen die door VDT kan worden geïdentificeerd. Beëindiging is alleen toegestaan ​​indien VDT ​​of, indien beschikbaar en contractueel overeengekomen als contactpersoon, hun vertegenwoordigers (reisbeheer, agentschap) een redelijke termijn hebben toegestaan ​​die door de klant / reiziger is vastgesteld, zonder rechtsmiddel. Het vaststellen van een deadline is niet nodig als het remedie onmogelijk is of geweigerd wordt door VDT of zijn agenten, of als de onmiddellijke beëindiging van het contract gerechtvaardigd is door een bijzondere interesse van de reiziger. 

10.4. Bij bagageverlies, schade en vertraging, schade of vertraging bij de levering van de reis moet onmiddellijk door de reiziger ter plekke worden gerapporteerd door middel van een klacht van de verantwoordelijke luchtvaartmaatschappij. Luchtvaartmaatschappijen kunnen terugbetalingen weigeren indien de claim niet is afgerond. Het schadeverslag moet binnen 7 dagen worden betaald voor bagage schade, en binnen 21 dagen na levering. Bovendien moet het verlies, de schade of de verkeerde weging van de bagage van de door VDT aangegeven plaats (zie boven 10.1.b) en 10.1.c) worden aangegeven.

11. Beperking van aansprakelijkheid 

11.1. De contractuele aansprakelijkheid van VDT ​​voor schadevergoeding die niet voortvloeit uit letsel op leven, lichaam of gezondheid is beperkt tot de triple reisprijs,

a) voor zover de door de klant geleden schade niet bewust of grof nalatig is;

b) voor zover VDT verantwoordelijk is voor een schade aan de reiziger uitsluitend op basis van een fout van een dienstverlener.

Mogelijke aanspraken uit hoofde van het Verdrag van Montreal of de Luftverkehrsgesetz blijven niet beïnvloed door deze aansprakelijkheidsbeperking. 

11.2. VDT is niet aansprakelijk voor storingen, lichamelijk letsel en materiële schade in verband met de diensten die slechts zijn ingericht als externe diensten (zoals excursies, sportevenementen, theatervoorstellingen, tentoonstellingen, vervoer van en naar het vertrek en bestemming), indien deze diensten in de reis- en Bevestiging van de reis en de details van de geregelde contractpartner als externe diensten zijn duidelijk gemarkeerd zodat ze geen onderdeel zijn van VDT's reisdiensten voor de klant / reiziger. VDT is echter aansprakelijk voor de diensten die de promotie van de klant / reiziger van de plaats van herkomst van de reis naar de aangewezen bestemming, Tussen Promotions onder meer tijdens de reis en verblijf tijdens de reis en / of lichamelijk letsel te informeren, te adviseren en organisatorische taken van VDT ​​de oorzaak was voor zover enige schade aan de klant / reiziger. Elke aansprakelijkheid van VDT ​​die voortvloeit uit de schending van de mediationverplichtingen blijft onverminderd de bovenstaande bepalingen.

12. Verklaring van claims, geadresseerde, uitsluitingstermijnen 

12.1. Claims in de zin van §§ 651c tot en met f Duits Burgerlijk Wetboek (BGB) worden binnen een maand na de contractueel geplande datum van de beëindiging van de reis door de klant / reiziger geëist. De periode begint op de dag na de datum van het einde van het contract. Als de laatste dag van de deadline op een zondag valt, wordt een algemene feestdag of een zaterdag erkend op de plaats van de aangifte, de volgende werkdag vervangen door deze dag.

12.2. De bewering kan alleen binnen de termijn VDT ​​worden gemaakt op het volgende adres. Een tijdige melding kan niet worden gemaakt voor de dienstverleners, met name niet voor de accommodatiebedrijf. Een schriftelijke aanvraag wordt sterk aanbevolen. Na de deadline, kan de klant alleen gelden aanspraken als hij is verhinderd de deadline te halen door niet de schuld.

12.3. De tijdslimiet in deel 12.1 geldt voor de registratie van bagage beschadiging of vertraging in bagage bij vluchten volgens artikel 10.4 of recht op garantie van §§ 651c par. 3, 651 d, 651 e, par. 3 en 4 BGB worden geclaimd , Een vordering tot schadevergoeding als gevolg van bagage schade zal binnen 7 dagen binnen 21 dagen na levering worden aangevraagd.

13. Statuut van beperkingen

13.1. de klant / reiziger vorderingen uit hoofde van §§ 651c tot f BGB van een blessure aan het leven, lichaam of gezondheid op basis van een opzettelijk of nalatig plichtsverzuim door VDT of een wettelijk vertegenwoordiger of agent van VDT, vervallen na twee jaar. Dit geldt ook voor vorderingen tot vergoeding van andere schade op basis van opzet of grove nalatigheid plichtsverzuim door VDT of een wettelijk vertegenwoordiger of agent van VDT.

13.2. Alle andere vorderingen krachtens §§ 651c tot en met BGB worden in een jaar statuut verbannen.

13.3. De verjaringstermijn volgens clausules 13.1 en 13.2 begint op de dag na de datum van de contractuele reis. Als de laatste dag van de deadline op een zondag valt, wordt een algemene feestdag of een zaterdag erkend op de plaats van de aangifte, de volgende werkdag wordt vervangen door een dergelijke dag

13.4. Indien de klant / reiziger en VDT ​​de vordering of de omstandigheden die aanleiding geven tot de vordering onderhandelen, wordt de verjaringstermijn opgeschort totdat de klant / reiziger of VDT weigert de onderhandelingen voort te zetten. Het statuut van beperkingen wordt niet eerder dan drie maanden na het verstrijken van de schorsing gediend.

14. Informatievereisten betreffende de identiteit van de exporterende luchtvaartmaatschappij

14.1. VDT informeert de klant bij het boeken van in overeenstemming met de EU-verordening inzake het informeren van passagiers over de identiteit van de exploiterende luchtvaartmaatschappij vóór of uiterlijk bij het boeken over de identiteit van de exploiterende luchtvaartmaatschappij (en) met betrekking tot alle diensten te leveren als onderdeel van de geboekte reis lucht vervoer.

14.2. Is / zijn het boeken van de luchtvaartmaatschappij die de vlucht (en) nog niet, dus VDT is verplicht om de klant van de luchtvaartmaatschappij of luchtvaartmaatschappijen die waarschijnlijk de vlucht zal werken of zijn op de hoogte. Zodra VDT weet welke luchtvaartmaatschappij de vlucht uitvoert, zal VDT de klant informeren.

14.3. Als de door de luchtvaartmaatschappij aangewezen luchtvaartmaatschappij als een luchtvaartmaatschappij wijzigt, zal VDT de klant zo spoedig mogelijk door middel van passende middelen in kennis stellen van de wijziging. 

14.4. De "zwarte lijst" (luchtvaartmaatschappijen die het luchtruim boven de lidstaten verbieden), zoals vereist in de EG-verordening, zijn beschikbaar op de VDT-website of direct via ec.europa.eu/transport/modes/air/ veiligheid / luchtverbod / index_en.htm en in het bedrijfsgebouw van VDT.

15. Paspoort-, Visum- en Gezondheidsregels

15.1. VDT informeert onderdanen van een staat van de Europese Unie waarin de reis wordt aangeboden over de bepalingen van paspoort-, visum- en gezondheidsvoorschriften voorafgaand aan de sluiting van het contract alsmede eventuele wijzigingen daarvan voor de reis. Het bevoegde consulaat zal informatie verstrekken aan onderdanen van andere landen. Er wordt aangenomen dat er geen eigenaardigheden zijn in de persoon van de reiziger en in de andere reizigers (bijvoorbeeld dubbel burgerschap, staatloosheid).

15.2. De klant is verantwoordelijk voor het verkrijgen en vervoeren van de benodigde reisdocumenten, eventueel noodzakelijke vaccinaties en naleving van de douane- en vreemde valuta regelgeving. Nadelen die voortvloeien uit niet-naleving van deze regels, Zoals de betaling van de onttrekkings kosten. Dit geldt niet als VDT niet, onvoldoende of onjuist geïnformeerd is.

15.3. VDT is niet aansprakelijk voor de tijdige uitgifte en toegang van noodzakelijke visa door de respectieve diplomatieke vertegenwoordiging, indien de klant hem ertoe heeft aangevraagd, tenzij VDT zijn eigen verplichtingen heeft geschonden.

16. Alternatieve geschillenbeslechting, gerechtelijke en gerechtelijke overeenkomst

16.1. VDT heeft met betrekking tot de wet op de beslechting van consumentengeschillen, dat op het moment van deze reisvoorwaarden essentiële bepalingen van deze wet nog niet van kracht. VDT neemt geen deel aan een vrijwillig verbruik van consumptie. Indien een consumptie van de zending verplicht zou zijn voor VDT na het afdrukken van deze reisvoorwaarden, stelt VDT de consument op passende wijze in kennis. VDT verwijst naar het Europees online dispuutoplossingsplatform ec.europa.eu/consumers/odr/ voor alle reiscontracten die zijn gesloten in de elektronische wetgeving .

16.2. Voor klanten / reizigers, die geen onderdaan van een lidstaat van de Europese Unie of de Zwitserse burger, is de exclusieve toepassing van het Duitse recht is overeengekomen voor het gehele juridische en contractuele relatie tussen de klant / reiziger en VDT. VDT mag deze klanten / reizigers alleen op hun woonplaats beroepen.

16.3. Voor klachten van VDT ​​tegen klanten of contractuele partners van de reisovereenkomst, de kooplieden, rechtspersonen van publiek of privaatrechtelijke of personen die hun woonplaats of gewone verblijfplaats in het buitenland, of die hun woonplaats of gewone verblijfplaats heeft op het moment van de actie hebben, is niet bekend , de plaats van jurisdictie is VDT.